GÄSTKRÖNIKA: Kvalitet 2030 – en agenda för att leda och styra in i framtiden

Skapad:

2021-10-26

Senast uppdaterad:

2023-04-21

Anders Fundin, forskningsledare SIQ och professor Mälardalens högskola, Johan Lilja, docent, Mittuniversitetet, Yvonne Lagrosen, docent, Mälardalens högskola samt Bjarne Bergquist, professor, Luleå tekniska universitet.

Forskningsinstitutet SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete.

Forskningen genomförs i samproduktion med Swedish Quality Management Academy (SQMA)* och SIQ Excellence Center**. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel lyfter vi fram fem teman som är särskilt viktiga för kvalitetsutveckling under det kommande decenniet.

Våra fem teman för forskning om kvalitetsutveckling:

  1. Tillämpade systemperspektiv betonar vikten av bredare perspektiv. Det handlar om att skapa en bild av kunder och intressenter för att bättre förstå processer som skapar värde. Då kan även tids- och livscykelperspektiv utvecklas. Det kan till exempel handla om en metall som levereras från återvinning för att upparbetas till en bilkomponent och som sedan återvinns när bilen skrotas.
  2. Stabilitet i förändring ringar in dynamiken mellan stabilitet och förändring. Ny kunskap kan leda till bättre modeller för att leda och styra genom snabba förändringar. Det kan också leda till förbättrade arbetssätt för att driva förändring och stabilitet samtidigt.
  3. Modeller för smart självorganisering är praktiskt validerade modeller som kan ge ledare stöd i att kombinera och balansera självorganisering och självstyrande team med traditionellt ledarskap. Det handlar om hur vi kan lära av teori, av varandra och av nya experiment.
  4. Integrering av hållbar utveckling gäller såväl ekonomisk, som ekologisk och social hållbarhet. Det handlar även om att bygga ny kunskap som förbättrar kommunikationen för att skynda på integrationen av hållbar utveckling.
  5. Ett högre syfte är en stark drivkraft för förbättringar och hjälper till att driva fram resultat i organisationer. Hur kan en verksamhets kvalitetsutveckling länkas samman med högre syften, som till exempel en hållbarare framtid?

Kvalitetsarbete har traditionellt handlat om att rikta in organisationer mot ett högre syfte, till exempel nöjda kunder och att utveckla modeller för att förstå helheten och komplexiteten i samhället.

Människorna är de viktigaste resurserna som gör att organisationer lär, utvecklas och lyckas.

I allt utvecklingsarbete betonas människorna. De är de viktigaste resurserna som gör att organisationer lär, utvecklas och lyckas. Samtidigt är det viktigt att vårda förståelsen för variation och robusthet med en tradition i tillförlitlighet och statistik. Denna tradition har utvecklat verktyg och tankesätt för att förstå våra processer inom både forskning och praktik.

Det finns en vetenskaplig och samtidigt praktiknära och behovsdriven forskning som har kunskap om samproducerande metoder tillsammans med både offentlig verksamhet och näringsliv. Idealet är ömsesidigt värdeskapande och metoder som möjliggör ständiga förbättringar, innovation och utveckling med allt fler intressenter involverade. Vi ser fram emot fortsatt samverkan kring framtidens kvalitetsutveckling!

Forskningen beskrivs i artikeln ”Quality 2030: quality management for the future”

Anders Fundin

forskningsledare SIQ och professor Mälardalens högskola

Johan Lilja

docent, Mittuniversitetet

Yvonne Lagrosen

docent, Mälardalens högskola

Bjarne Bergquist

professor, Luleå tekniska universitet

SIQ är ett forskningsinstitut utan vinstintresse som instiftades av regeringen 1990. Huvudmän är svenska staten via Tillväxtverket och medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Intressentföreningen består av medlemmar från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Läs mer om VAs medlemsorganisation SIQ som varit medlemmar sedan 2007 här.

Referens

Anders Fundin, Johan Lilja, Yvonne Lagrosen & Bjarne Bergquist (2020) ”Quality 2030: quality management for the future”, Total Quality Management & Business Excellence,
DOI: 10.1080/14783363.2020.1863778

*Forskning och SQMA med 8 lärosäten: https://www.siq.se/forskning-sqma/

**Forskningsnätverket SIQ Excellence Center: http://www.siq.se/medlemsformaner/natverk/excellence-center/

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *