GÄSTKRÖNIKA: Alla nyfikna har något att hämta från SciFest!

Skapad:

2021-02-24

Senast uppdaterad:

2022-05-02

Projektledaren och läraren Sami Vihriälä Foto: Mats Kamsten, Uppsala universitet

Wow, tänkte jag! Vilken grej! Jag befann mig på en stor arena där ett myller av aktiviteter pågick. Forskare arbetade tillsammans med skolbarn på ett sätt jag inte sett tidigare. Så mycket energi och glädje! På beachflaggorna och vimplarna stod det SciFest. Redan på vägen hem funderade jag på hur vi skulle kunna skapa något liknande i Uppsala och så blev det också. Den 4-10 mars är det tionde gången vi anordnar SciFest och för första gången är den digital.

När jag besökte SciFest i Joensuu och University of Eastern Finland var jag nyanställd projektledare för skolsamverkan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala Universitet. Jag förstod på en gång att detta var ett framgångsrecept!

Första året när vi arrangerade SciFest i Uppsala var det i liten skala med fokus på naturvetenskap och teknik. Vi fick ihop en skara entusiastiska medarbetare och chefer som trodde på idén. I början var det några hundratal besökare. Fler och fler aktörer intresserade sig, organisationen bakom växte och i dag arrangeras vetenskapsfestivalen SciFest av båda universiteten i Uppsala, SLU och Uppsala Universitet. Innehållet spänner över alla vetenskapsområden. Och antalet besökare har växt! De senaste åren har vi haft 8 500 personer under tre dagar.

Ge inspiration till undervisningen utifrån en vetenskaplig grund.

Vad är då SciFest? Vi vill ge lärare och elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet inspiration och nya upplevelser kopplat till vetenskap. Här får eleverna experimentera, spela, prova på och samtala med riktiga forskare. Vi hoppas att barnen tänker att de också kan bli forskare när de blir stora – att de ser att våra forskare är vanliga människor. För lärare ska utbudet på SciFest kunna ge inspiration till undervisningen utifrån en vetenskaplig grund. Skolan kan här komma i direktkontakt med forskare och knyta nya kontakter samt få med sig spännande idéer och uppslag att jobba vidare med på skolan.

För oss på universitetet är detta ett utmärkt tillfälle att låta våra forskare berätta om sin forskning för barn och ungdomar. De kan faktiskt göra att de förstår sitt ämne ännu bättre – och nyfikna frågor kan ge både nya idéer och energi. En bonuseffekt är när forskare upptäcker varandra under evenemanget och inleder nya gemensamma forskningsstråk att jobba vidare på.

I och med pandemin testar vi år ett nytt digitalt koncept. Att skolorna inte behöver resa till festivalen öppnar nya möjligheter. Det känns riktigt kul att kunna hälsa alla välkomna! Vi har ansträngt oss särskilt för att kunna matcha skolans nya vardag med t.ex. distansundervisning.

Direktmötet mellan forskare och barn/ungdomar kvarstår med hjälp av videomöten och chattar.

Att skapa ett digitalt evenemang är någonting helt annat än det vi har gjort tidigare. Men direktmötet mellan forskare och barn/ungdomar kvarstår med hjälp av videomöten och chattar. I flera aktiviteter får deltagarna göra någonting i klassrummen med ledning av forskarna på universitetet, ibland kanske vi skickar labbmaterial i förväg till skolan, ibland kanske forskaren har bett klassen att utföra ett uppdrag före eller efter träffen. Det finns både workshops som ska bokas senast den 28 februari och digitala mässmontrar där vem som helst under eventdagarna kan läsa mer om olika ämnesområden, se på filmer, chatta med forskare och via länkar klicka sig vidare om man vill veta mer.

I år har vi ett digitalt liveprogram där vi kopplat ihop kultur (musik, konst, dans) med vår forskning.

Under de evenemang som vi har arrangerat genom åren, har vi haft många spännande gäster. På SciFest-scenen har vi haft med oss t.ex. Hans Rosling tillsammans med sin toarullsstatistik, årets alumn på Uppsala Universitet Emma Frans har hjälpt oss att skilja vetenskap från trams, TV meteorologerna Martin Hedberg, och Pär Holmgren har förklarat klimatförändringar, vi har haft kemishower, biologishower, fysik- och lasershower, vetenskapligt trolleri, föreläsningar och underhållning som har fångat intresset hos stora skaror besökare i alla åldrar. Också det har vi försökt bevara – i år har vi ett digitalt liveprogram där vi kopplar ihop kultur (musik, konst, dans) med vår forskning.

Vi har också behållit lärarkvällarna som är en viktig del av SciFest. Här vill vi ge lärare en exklusiv möjlighet att få träffa forskare och ämnesexperter ur ett lärarperspektiv. Under åren som gått har vi pratat om t.ex. sömnens betydelse för kunskapsinhämtning, klimatångest hos unga, lärares och elevers digitala kompetenser. I år har vi haft en lärarkväll om global livsmedelsförsörjning i skolan och den 4 mars ska vi ha en om lärares retorik i klassrummet.

Nu har jag berättat främst om hur vi arbetat med skolor – men vi vänder oss lika mycket till allmänheten. Och till alla barn som inte råkar ha en lärare som bjudit med dem till evenemanget! Alla nyfikna har något att hämta från SciFest!

Sami Vihriälä

legitimerad lärare och projektledare på Uppsala universitet

Ps. De kallar mig ibland för ”SciFest-pappan”, ds.


Sami Vihriälä, legitimerad lärare och projektledare på Uppsala universitet på enheten för kommunikation och skolsamverkan. Han är projektledare för den årliga vetenskapsfestivalen SciFest som samarrangeras av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Läs mer om VAs medlemsorganisation Uppsala universitet här.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *