Svinnkollen – elever deltar i forskning för att minska matsvinn

Skapad:

2020-03-10

Senast uppdaterad:

2023-03-06

Pressmeddelande 200310

Kan mer information leda till mindre matsvinn? Det ska forskare undersöka tillsammans med elever och lärare i projektet Svinkollen. Till sin hjälp har de en app med artificiell intelligens och världens största databas över miljöpåverkan, hälsa och rättvisa kring livsmedel.

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan (1). Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras (2). I projektet Svinnkollen kommer forskare att testa ett nytt sätt att minska matsvinnet i svenska skolor: mer information och återkoppling till eleverna.

I Svinnkollen kommer eleverna att använda en app för att ta reda på hur mycket mat som de slänger. De fotograferar sina tallrikar före och efter de har ätit, och sedan räknar appen ut hur mycket som gått till svinn. Innan lunchen får de information om dagens meny i skolmatsalen, de olika rätternas näringsinnehåll och klimatpåverkan. Informationen hämtas från världens största databas över miljöpåverkan, hälsa och rättvisa kring livsmedel, som utvecklats av företaget Consupedia i samarbete med forskare vid Högskolan Dalarna och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

– Eleverna och lärarna kommer att kunna se hur deras matval och matsvinn påverkar klimatet. Vi hoppas att detta kan leda till mer klimatvänliga matval och mindre matsvinn, säger Björn Hedin, forskare vid Institutionen för människocentrerad teknik vid KTH.

Med Svinnkollen vill forskarna testa om det går att skapa positiva cirklar i hur maten hanteras – från grossister till elever. Genom att eleverna blir mer medvetna om hur deras mat påverkar klimat, hälsa och miljö, så kan de göra mer genomtänkta matval i matsalen. När skolköket får bättre underlag kring vilken mat som elever föredrar, så kan menyerna anpassas till att bättre passa elevernas behov. Då kan köken göra smartare beställningar från grossisterna, så att svinnet minskar både hos köken och grossisterna.

– Nu hoppas vi att så många skolor som möjligt ska ta chansen och vara med i Svinnkollen och forska för en hållbar framtid. Ju fler elever som deltar, desto bättre resultat kan vi få, säger Roberto Rufo Gonzalez, forskare och projektledare på Consupedia.

Svinnkollen genomförs 27 april–15 maj och är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska högskolan, företaget Consupedia och ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.


1. “Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan”
https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708

2. ”En tredjedel av maten som produceras slängs”
https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx

Mer information

För mer information, se www.svinnkollen.se, eller kontakta:

Fredrik Brounéus, utredare och pressansvarig VA, [email protected], tel. 070-799 07 91.
Roberto Rufo Gonzalez, forskare och projektledare Consupedia, [email protected], tel. 070-370 37 80.

Högupplösta porträttbilder för publicering finns på:
www.svinnkollen.se/press

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 90-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *