VA på SvD Debatt: ”Alla bör få ta del av vetenskapen”

Skapad:

2016-07-31

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Övergången till ett mer öppet vetenskapssystem har börjat. Nu behöver vi hjälpas åt att göra verklighet av visionerna i Sverige. Det skriver Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening, och Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, på Svenska Dagbladet Debatt den 31 juli 2016.

Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening, och Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet. Foto: Magnus Sandberg & Gustaf Waesterberg
Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening, och Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet. Foto: Magnus Sandberg & Gustaf Waesterberg

Den 27 maj enades EU-ländernas regeringar om att gå över till ett öppet vetenskapssystem. Beslutet gav förvånansvärt lite eko i Sverige men kommer förhoppningsvis att leda till ökad öppenhet, innovation och delaktighet. Det menar de båda artikelförfattarna, som gläds åt att den svenska regeringen tydligt bejakar utvecklingen.

”De övergripande motiven för öppen vetenskap är att den bidrar till ökad forskningskvalitet, stärker konkurrenskraft och samhällsnytta samt främjar innovation och medborgarnas delaktighet, och därmed i förlängningen är en demokratifråga”, sa Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i riksdagens EU-nämnd den 20 maj.

Artikelförfattarna delar till fullo regeringens uppfattning. Att forskning som finansieras av skattemedel ska vara tillgänglig för alla är en demokratifråga, skriver de. Därför har de också stora förhoppningar om att den kommande forskningspropositionen i höst innehåller en konkret färdplan för vägen mot öppen vetenskap. Bland annat rekommenderar de att forskande organisationer ska erbjuda utbildning, rådgivning och stödfunktioner så att det blir praktiskt möjligt för forskare att arbeta på ett öppnare sätt.

Ta del av debattartikeln i Svenska Dagbladet

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *