Stimulera forskare att samverka – VAs inspel till forskningspropositionen

Skapad:

2015-11-03

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Öka meritvärdet av att samverka och kommunicera, RRI-säkra forskning och innovation, och bredda definitionen av samverkansuppgiften! Det är några av de elva förslag som Vetenskap & Allmänhet, VA, för fram i sitt inspel till regeringens kommande forskningsproposition.

vadagen2015-minister-940px
Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson efterlyste på VA-dagen 2015 en bredare definition av samverkan. Foto: Mika Nitz Pettersson

Regeringen planerar att hösten 2016 lämna en proposition om den forskningspolitiska färdriktningen framöver till riksdagen. VA har inbjudits att lämna förslag till områden och frågor att ta upp i forskningspropositionen.

– I inspelet lyfter vi bland annat fram vikten av att involvera olika samhällsaktörer och allmänheten i forskning och innovation. På så sätt ökar möjligheterna att finna lösningar som är användbara, hållbara och etiskt godtagbara; det som inom EU brukar benämnas RRI, Responsible Research and Innovation, säger Cissi Askwall, generalsekreterare VA.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson uttryckte på Vetenskap & Allmänhets årskonferens VA-dagen i oktober 2015 att samverkan är en bärande del av svensk forskningspolitik och att samverkansbegreppet kan behöva breddas. I inspelet ger VA förslag till en sådan breddad definition:

I högskolornas och enskilda forskares uppgifter ingår att samverka med det omgivande samhället. Samverkan är en integrerad del av verksamheten och innebär dialog och samarbeten för ömsesidigt utbyte och nytta. Det omgivande samhället inkluderar aktörer i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle, liksom allmänheten.

Inspelet är framtaget efter ingående diskussioner med VAs styrelse. Förslagen rör de områden som VA verkar inom, och som sammanfattas i föreningens ändamålsparagraf: Att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Läs inspelet

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *