Ingenjörspodcast om dialog mellan forskning och samhälle

Skapad:

2013-12-18

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vår medlemsorganisation Sveriges Ingenjörer har i år satsat på en podcastjulkalender med olika ingenjörer som ger personliga berättelser om vad det kan innebära att vara ingenjör – Ingenjörspodden. Jag som civilingenjör fick vara med i lördags och berätta lite om min bakgrund och mitt jobb på Vetenskap & Allmänhet.


Podcast-940px
Frida Lejonqvist Majak som är projektledare beskriver podcasten så här i SvD:

– Våra podpratare är en mix av unga och erfarna som vittnar om framgångar och motgångar, rädslor och framtidstro. De talar om innovationer, entreprenör- och ledarskap, om miljö och orättvisor, om mat och musik. Och naturligtvis om kärleken till teknik.

Några andra som är med är t.ex. Polhemspristagare Petra Wadström, astronauten Christer Fuglesang, vd-n Lena Olving, uppfinnaren Håkan Lans och designern Cecilia Hertz.

Jag tycker podcasten är en intressant form för att lyfta fram personliga berättelser i kombination med fakta. Jag tror att det är en kommunikationskanal som även forskare borde använda sig av mer för att nå ut brett.

I min podcast passade jag på att berätta om vikten av dialog mellan forskning och samhälle. Här nedan finns ett litet utdrag från min podcast. Vill du höra hela så finns den att lyssna på här.

En bred samverkan och dialog mellan forskning och omgivande samhälle gör att forskare och samhälle kan lära av varandra. Forskare kan bidra med sin kunskap till förståelse, diskussion och analys av olika fenomen i samhället. Det gynnar demokratin, inspirerar unga och forskningsresultat får en större möjlighet att nå användning i samhället. Men samtidigt kan även forskarna få nya perspektiv och kompetens från omvärlden.

Här tror jag att det behövs både pengar och stödstrukturer som ger forskare möjlighet att samverka. Jag tror också att det är viktigt att arbeta för en dialog mellan två parter och inte envägsinformation. Allt för ofta blir samverkan bara att forskning ska spridas och marknadsföras

Så det behövs nog en politik som tydligare främjar ett brett utbyte av kunskap mellan forskning och samhälle. Vi behöver nog också en klarare idé om forskningens och universitetens roll i samhället. Samverkan är helt avgörande för Sveriges framtid som kunskapssamhälle och det behövs för att möta de stora framtidsutmaningar som världen står inför.

Samtidigt behöver vi även arbeta på mindre skala. Och vi har så många möjligheter att på enkelt sätt kommunicera idag. T.ex. att använda podcasts som denna. Men ett annat konkret exempel som jag vill lyfta är de möjligheter som finns för forskare – och även ingenjörer – att berätta om sin vardag och sin forskning via sociala medier såsom mikrobloggen Twitter. Där går det att få dialog med allt från riksdagsledamöter till studenter – samtidigt som det också är en bra källa för kunskapsinhämtning.  Själv har jag använt mig massor av Twitter för att få inspiration, höra om aktuell forskning, fråga forskare och ingenjörer om deras bedömningar och så vidare. Passa på att utnyttja alla nya informationskanaler som står till buds …

Sammanfattningsvis måste vi både på stor och liten skala arbeta för att främja dialog. Det tror jag är nyckeln till att lösa många av framtidens utmaningar.

/Klas-Herman Lundgren

Foto: Frida Lejonqvist Majak

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *