Företagsamma elever – på fritiden!

Skapad:

2005-10-04

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Pressmeddelande 051004

Intresset för entreprenörskap har ökat i skolan. Lärarna tycker att företagsamhet är viktigt. Men samtidigt säger de sig sakna tid och resurser för att jobba med området. Det visar en ny studie som Vetenskap & Allmänhet, VA, genomfört tillsammans med Nutek. Studien presenteras på ett seminarium i Stockholm den 4 oktober.

700 skolledare, lärare och lärarstudenter har intervjuats om sina attityder till företagsamhet i skolan. Syftet är att undersöka hur skolorna arbetar med att utveckla elevernas kreativitet, initiativförmåga, handlingskraft, ansvarstagande och självständighet.

Nio av tio tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att utveckla elevernas förmåga att ta egna initiativ, formulera problem och gå från idé till praktisk handling, dvs. begreppet entreprenörskap. Men trots det anser tre fjärdedelar att detta framför allt sker på fritiden och inte i skolan.

Vad man menar med entreprenörskap varierar dock. En majoritet förknippar det med företagande och många associerar till byggbranschen medan ett fåtal kopplar begreppet till kreativitet och allmän ”ta-sig-för-samhet”.

– Att främja företagsamhet handlar om allt från att stimulera initiativförmåga till företagande. Men uppenbarligen behövs ett aktivare samtal i skolan om vad entreprenörskap innebär, säger Camilla Modéer, generalsekreterare VA.

– För att tillväxten i Sverige ska öka behövs fler nya företag. Detta är också ett viktigt mål för Nutek. Därför satsar vi 130 miljoner kronor under tre år för att öka entreprenörsandan i skolan, säger Kjell Jansson, generaldirektör Nutek.

Samverkan med näringslivet är väsentligt för att utveckla företagsamhet i skolan. 59 procent av lärarna anger att de har kontakter med företag och 46 procent med branschorganisationer. Kontakterna består oftast i studiebesök eller att företag besöker skolan. Drygt en tredjedel anger att de har kontakt med forskare, utöver kontakter i samband med kompetensutveckling.

Lärarstudenterna har sällan kontakter med forskare och näringsliv, och är tveksamma till om det är viktigt att förbereda elever för företagande.

Seminariet Blir du företagsam lille vän? äger rum tisdagen 4 oktober, kl. 16–18 på IQube, Norrlandsgatan 31, Stockholm. Ta del av rapporten Lärare om företagsamhet på www.v-a.se

Mer information

Karin Hermansson, utvecklingschef Vetenskap & Allmänhet, 08-611 30 47, 070-867 66 77

Annika Rosing, projektledare Nuteks entreprenörskapsprogram, 08-681 95 28, 070-338 57 54

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se

NUTEK är Sveriges nationella myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling inom entreprenörskap, företagsutveckling och regional utveckling. Vi ska bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner – och därmed främja en hållbar ekonomisk tillväxt över hela landet. Se även ww.nutek.se

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]