Nyttig forskning mest angelägen

Skapad:

2005-06-20

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Ju högre utbildning och ju mer kunskap, desto större förtroende för forskning. Personer med högt förtroende vill också satsa mest på spetsforskning. Det visar en omfattande opinionsundersökning som VA låtit genomföra i samarbete med 2004/2005 års SOM-undersökning vid Göteborgs universitet.

Image

Mer än nio av tio vill se svensk spetsforskning om cancer. Nästan lika många anser det viktigt att Sverige bedriver världsledande forskning inom miljö, energi och teknik. För områden som historia och arkeologi är motsvarande siffra runt 40 procent.

– De flesta vill satsa på forskning som människor kan dra direkt nytta av. Men faktorer som empati, hur berörd man själv är av området och rådande samhällsvärderingar spelar också in, säger professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull som leder SOM-undersökningen.

Olika grupper prioriterar något olika. Tonåringar (15–19 år) liksom lågutbildade vill generellt satsa mindre än vuxna respektive högutbildade.

Läs pressmeddelandet

Läs undersökningen (pdf)

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *