VA – en svensk science shop

Skapad:

2005-05-02

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhet är nybliven medlem i det internationella nätverket Living Knowledge. Nätverket för så kallade science shops vill ge samhället bättre tillgång till kunskap.

Image

Science shop-konceptet innebär att medlemmarna agerar förmedlare mellan olika samhällsgrupper och forskare för att åstadkomma ny kunskap till låg kostnad.

En science shop kan se ut på många sätt. Några finns inom universitet eller regeringsorgan, andra är kopplade till organisationer av olika slag. Undersökningarna eller forskningen som genomförs varierar i ämnes- och metodval.

I Frankrike har en science shop vid Ecole Nationale Superieure i Cachan skapat ett samarbete mellan civilingenjörsstudenter och bönder för att undersöka problem kring vattenhushållning i jordbruket. En spansk science shop vid Sevillas Arkitekturhögskola startade en tävling som ledde till specialanpassade bostäder för romer.

VA vill möta kunskapsbehoven genom att skapa kontakter, samarbeten och möten mellan forskare och olika samhällsgrupper.

– Vårt syfte är att öka dialogen mellan forskarna och allmänheten. Att främja samhällets tillgång till forskning är mycket viktigt. Vetenskap är ju till för och angår alla – inte bara forskarna, säger Camilla Modéer, VAs generalsekreterare.

Science shop-nätverkets medlemmar finns i 14 länder, däribland Spanien, Tyskland, Rumänien, USA och Sydkorea. Mer information om science shops finns på Living Knowledges webbplats.

Esther Crooks

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *