Forskning inget för unga

Skapad:

2004-06-16

Senast uppdaterad:

2022-01-10

VA har i samarbete med 2003/2004 års SOM-undersökning (Samhälle Opinion Massmedia) vid Göteborgs Universitet frågat 6 000 svenskar om deras syn på vetenskap.

Image

Resultaten visar bland annat att unga vill satsa mycket mindre än äldre på forskning och att ungdomar och kvinnor har betydligt lägre förtroende för forskning inom naturvetenskap och teknik än andra.

De yngre utmärker sig också på andra sätt. Bara 27 procent av de svarande mellan 15 och 19 år menar att svensk forskning är konkurrenskraftig, jämfört med 53 procent av samtliga tillfrågade. Lika många menar att en ökad satsning på forskning ger ett bättre samhälle för alla, men bara 29 procent av tonåringarna instämmer. Följdriktigt vill de unga också satsa minst på forskning medan äldre fyrtiotalister vill satsa mest.

Frågan om ett område bedöms vara vetenskapligt har också ställts. En utbredd okunskap och vidskeplighet visar sig, återigen framför allt bland de unga. Så många som 28 procent av tonåringarna anser t.ex. att astrologi är i högsta grad vetenskapligt.

Läs pressmeddelandet

Läs undersökningen (pdf)

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *