VA-samtal på Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Skapad:

2003-05-09

Senast uppdaterad:

2022-01-10

VA och Vetenskapsrådet bjöd in till ett offentligt samtal kring frågan om hur forskningen nyttiggörs. Arrangemanget ägde rum inom ramen för Vetenskapsfestivalens seminarium Science & Society.

Ny kunskap som föds ur forskning är grunden för samhällets utveckling. Samhället satsar på forskning för kompetensutveckling i vid mening. Men också för att resultaten skall komma till nytta i samhälls- och näringsliv. Sker det i tillräckligt hög utsträckning?

Är Sverige tillräckligt framgångsrikt vetenskapligt – och i att utnyttja forskningsrön? Vad kan vi lära från USA? Vad händer i laboratorierna när kommersiella intressen kommer in? Hur vägs kraven på hemlighet mot offentlighet? Är lärarundantaget en stimulans eller ett hinder? Hotas forskningens frihet av nyttoperspektivet? Är Sveriges nuvarande regler och praxis ändamålsenliga? Kan vi lita på forskningen – och forskaren? Detta är frågor som diskussionen kretsade kring. Inbjudna att delta var utvalda personer från universitet, näringsliv, media, kultursektorn och organisationer.

Läs sammanfattningen av Science & Society-seminarierna (pdf)

Läs om Kerstin Eliassons samtal kring USA som världens mest framgångsrika forskningsnation (pdf)

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *