Forskare uppskattar dialog – åtminstone i teorin

Skapad:

2003-11-17

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Pressmeddelande Stockholm den 17 november 2003

Dialog med allmänheten är intressant och stimulerande, menar nio av tio forskare. Men bara en tredjedel har talat om sin forskning med utomstående tio gånger eller mer det senaste året. Och en av tio forskare avstår helt från dialog, visar nya studier som Vetenskap & Allmänhet, VA, låtit TEMO göra.

Åtta av tio forskare anser att samtal med allmänheten ger nya perspektiv på den egna forskningen och är en skyldighet för varje forskare. Men de tror inte att deras kolleger är lika positiva som de själva. Bara en av tio tycker t.ex. att dialog är för betungande och tidsödande, samtidigt som en tredjedel tror att andra forskare tycker så.

– Denna påtagliga diskrepans väcker oro kring öppenheten inom forskarsamhället. Är kulturen sådan att kontakter med allmänheten inte värderas särskilt högt, eller ens talas om? säger Camilla Modéer, generalsekreterare för VA.TEMO har undersökt både forskarnas och allmänhetens inställning till vetenskap. Åtta av tio svenskar anser att den vetenskapliga utvecklingen har gjort livet bättre för vanliga människor. Nära nio av tio anser detsamma om den tekniska utvecklingen – och forskarna är lika positiva. Forskning som kan ge nyttiga resultat ska prioriteras, menar två tredjedelar av allmänheten och en tredjedel av forskarna.

De båda grupperna är rörande överens om att forskningen kan hjälpa till att bota allvarliga sjukdomar. Bara 40 procent tror däremot att klimatförändringarna kan bromsas med hjälp av forskning. Ändå vill nio av tio i båda grupperna att staten ska satsa på forskning om effektiva och miljövänliga energikällor.

Varannan svensk har högt förtroende för forskare vid företag och bara två procent säger sig helt sakna förtroende för dem. Här missbedömer forskarna läget – bara en av fyra tror att allmänheten har förtroende för företagsforskare medan sju av tio forskare själva har det. Så mycket som var femte svensk tycker att astrologi är en vetenskap och bara en tredjedel menar att det inte alls är det. Ungdomarna är ännu mer okunniga – eller vidskepliga. Var tredje menar att astrologi är vetenskapligt och så få som 17 procent att det inte alls är det. Frågan om parapsykologins vetenskaplighet ger liknande svar. Däremot bedömer nästan alla forskare dessa båda ämnen som ovetenskapliga. Mer anmärkningsvärt är att bara 58 procent av forskarna – och hälften av svenskarna i stort – anser att nationalekonomi är vetenskapligt.–Särskilt oroväckande är att ungdomarna verkar vara de mest okunniga och minst intresserade av vetenskap. Undersökningarna visar tydligt att ökad dialog om forskning behövs, säger Camilla Modéer.

Camilla Modéer, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, tel: 070-568 80 94 08-791 29 68

Cissi Askwall, kommunikationschef tel. 08-791 30 48,070-626 44 74

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade2arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se

Vetenskap & Allmänhet VA Box 5073 102 42 Stockholm Besöksadress Grev Turegatan 14 Tel 08 791 29 00 Fax 08 611 56 23 E-post info[@]v-a.se www.v-a.seBankgiro 5507-7150 Plusgiro 4061185-7 Organisationsnummer 802412-5281

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]