Unga avvaktande till forskning

Skapad:

2003-04-08

Senast uppdaterad:

2022-01-10
Pressmeddelande Stockholm den 8 april 2003

Livet blir bättre tack vare vetenskapen, tycker fyra av fem svenskar. Tre procent menar att det blir sämre. Men bland tonåringarna tycker bara tre av fem att vetenskapen förbättrar livet. Och de unga vill satsa betydligt mindre än äldre på forskning.

Vetenskap & Allmänhet, VA har via 2002/2003 års SOM-undersökning (Samhälle Opinion Massmedia) vid Göteborgs Universitet frågat 6 000 svenskar hur de ser på vetenskap.

Två av tre har förtroende för forskare i allmänhet. Men förtroendet varierar påtagligt mellan olika ämnesområden. Forskning inom medicin har 84 procent förtroende för, teknik 71, naturvetenskap 63, samhällsvetenskap 47, medan bara 37 procent har förtroende för forskning inom humaniora.

– Samhällsvetenskap och humaniora anses ju lättare att förstå än naturvetenskap och teknik. Trots det – eller möjligen just därför – har mindre än hälften förtroende för den forskningen. Uppenbart behövs en ökad dialog mellan forskare och allmänhet, säger Lena Hjelm-Wallén, ordförande för VA.

De yngsta, 15–19 år, har lägst förtroende för forskning. Lågutbildade har betydligt mindre förtroende än högutbildade. Miljöpartister utmärker sig också med värden runt 10—15 procentenheter lägre än övriga svarande, medan moderater, folkpartister och kristdemokrater visar högst förtroende.

Svenskar har klara åsikter om vilka forskningsområden som är viktigast. 78 procent vill att Sverige satsar på cancerforskning, 57 på miljö, 54 på energi, 35 på pedagogik, 28 på genteknik och IT, 26 på transportteknik medan bara tio procent förespråkar en satsning på historieforskning. De ungas värden ligger genomgående 5—15 procentenheter lägre. Betydligt fler män vill satsa på forskning om energi, transporter och IT medan kvinnorna vill lyfta fram pedagogik och miljö mer än männen.

—De flesta vill satsa på forskningsområden som människor kan dra direkt nytta av. Det är inte oväntat. Mer förvånande och oroande är ungdomarnas svala inställning till forskning, säger Camilla Modéer, generalsekreterare för VA.

Frågan om ett område bedöms vara vetenskapligt har också ställts. 77 procent anser biologi vara vetenskapligt, 57 astronomi, 14 parapsykologi och 13 astrologi. Mer förvånande är kanske att bara varannan (52) anser nationalekonomi vara en vetenskap och bara var femte (18) teologi.

Forskningsprojektet inom SOM leds av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull vid Göteborgs Universitet.

Camilla Modéer, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, tel: 070-568 80 94 08-791 29 68

Cissi Askwall, kommunikationschef tel. 08-791 30 48,070-626 44 742

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se

Vetenskap & Allmänhet VA Box 5073 102 42 Stockholm Besöksadress Grev Turegatan 14 Tel 08 791 29 00 Fax 08 611 56 23 E-post info[@]v-a.se www.v-a.seBankgiro 5507-7150 Plusgiro 4061185-7 Organisationsnummer 802412-5281

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]